Missie en visie van het platform

Eenheid in verscheidenheid

Het bestuur van het Platform OR’en Waterbedrijven is – samen met de leden – bezig geweest de lijnen voor de toekomst uit te zetten. Zo heeft in 2016 een herijking plaatsgevonden van onze eigen visie en missie. De titel 'Eenheid in verscheidenheid' is hetzelfde gebleven, maar in de afgelopen periode is gekeken naar wat onze plaats is binnen de sector, wat onze doelen zijn en hoe we die het beste kunnen bereiken.


Onze missie

De medewerkers zijn het fundament waarop de watersector rust. Daarom hecht het Platform bijzonder grote waarde aan de werkgelegenheid. Zowel in omvang als in kwaliteit van het werk. Werkgelegenheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers zijn voor het Platform speerpunten. De uitdagingen waar de watersector voor staat vragen om daarin continu te investeren. Het Platform zet zich in voor vernieuwende arbeidsvoorwaarden, veilige werkomstandigheden, tevreden en goed opgeleide medewerkers die graag meewerken aan een innovatieve en duurzame sector die zorg heeft voor betrouwbaar water.


Onze visie

Het credo van het Platform is: samenwerken, de verbinding leggen met alle stakeholders, kennisopbouw en kennis delen zowel binnen als buiten de watersector. Daarnaast geeft ook het professionaliseren van de medezeggenschap richting aan het werk van het Platform. Het Platform is over zijn speerpunten en de daarbij behorende onderwerpen in nauw overleg met de vakbonden, werkgevers en toezichthouders. Zo zorgen wij ervoor dat thema’s als diversiteit, veiligheid, arbeidsvoorwaarden, vitaliteit, (sociale) innovatie, opleiding en ontwikkeling van medewerkers en de werkgelegenheid regelmatig besproken zullen worden.


Thema's komende periode

Er zijn drie thema’s benoemd die de komende periode worden uitgewerkt:

1. Duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning

2. Het platform als facilitator, kennisdeler en beïnvloeder 

3. Vernieuwing in de medezeggenschap

 

 Kijk hier voor het missiedocument


 
 
     
     
 

Ledenoverzicht

 • Vitens
 • Delfluent Services
 • WML
 • Evides
 • Brabant Water
 • Het Waterlaboratorium
 • PWN
 • WLN
 • Waterleidingmaatschappij Drenthe
 • Oasen
 • Waterbedrijf Groningen
 • KWR
 • Aqualab Zuid
 
     
Inloggen
Inloggen