Voor wie is deze website

Deze website is voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen binnen de drinkwatersector. De site moet bijdragen aan transparantie van de bedrijfstak en dan vooral op het gebied van organisatie, zeggenschap en medezeggenschap. 


Het Platform draagt vanuit de medezeggenschap bij aan de versterking en ontwikkeling van de bedrijfstak water. Vanuit deze positie zet het platform zijn deskundigheid en kennis actief in binnen de sector en daarbuiten. Het Platform streeft naar een zo groot mogelijk draagvlak en gemeenschappelijkheid in visie en opvattingen. Het Platform is een belangrijke verbindende schakel in de watersector als het gaat om thema’s als werkgelegenheid, prettige werksfeer, (sociale) innovatie en duurzame inzetbaarheid. In een open en transparante dialoog willen wij daaraan een actieve bijdrage leveren, samen met onze leden, de medewerkers uit onze sector en de directies.


Suggesties

Ben je bezoeker van deze site en heb je suggesties of opmerkingen dan horen wij dat graag. Maak hiervoor gebruik van het contactformulier.


 
 
     
     
 

Ledenoverzicht

 • PWN
 • KWR
 • Brabant Water
 • Waterleidingmaatschappij Drenthe
 • Delfluent Services
 • Evides
 • WLN
 • Dunea
 • WML
 • Waterbedrijf Groningen
 • Oasen
 • Aqualab Zuid
 • Vitens
 
     
Inloggen
Inloggen