Thema’s Visie en Missie ‘Eenheid in verscheidenheid’ krijgen verder inhoud

Geplaatst op 16-03-2017

Kopgroepen Platform OR’en Waterbedrijven op koers

Levendige discussie tijdens Platformdagen

Geheel volgens traditie kwam in november 2016 het Platform OR’en Waterbedrijven in Lochem bij elkaar voor een tweedaagse ontmoeting rond de visie, missie en nieuwe werkwijze. Een gevarieerd, boeiend en leerzaam programma loodste de deelnemers langs de thema’s ‘Duurzame Inzetbaarheid’, ‘Het Platform als facilitator, kennisdeler, beïnvloeder’ en ‘Vernieuwing medezeggenschap’. Dit leidde tot interessante uitwisselingen over wat het Platform ziet als volgende mijlpalen en over de aanpak daarvan. De Kopgroepen werken dat nu verder uit en koersen met elkaar richting het voorzittersoverleg van 6 april 2017.Jongleren op niveau

Het Platform OR’en Waterbedrijven heeft in februari in Wassenaar en in mei in Soestduinen de eerste stappen gezet op weg naar een andere manier van werken. De basis daarvoor is de nieuwe visie en missie (zie bijlage) met daarin de doelen, thema’s en uitgangspunten voor samenwerken. Het werken met Kopgroepen is één nieuw element in het samen klussen klaren. Onder leiding van Cindy Fornari (Fornari Organisatie Advies Coaching) besprak het Platform de stand van zaken, werden opbrengsten getoetst en het actieplan voor de drie thema’s verder uitgewerkt. De enthousiaste Kopgroep Duurzame Inzetbaarheid presenteerde hun voorzet voor de inhoudelijke prioriteiten en de aanpak. De Kopgroepen voor de andere thema’s werden samengesteld en zijn op 26 januari 2017 ook van start gegaan. De inzet voor het Platform naast het OR-werk, vraagt om te jongleren op niveau. Daarom deelde het Platform ook met elkaar wat nodig is om alle OR-ballen met plezier en resultaat in de lucht te houden.Duurzame inzetbaarheid en de koers van het Platform

HR-adviseurs Mireille van Leeuwen (Oasen) en Stefan Hemmer (Vitens) houden zich binnen hun eigen waterbedrijf bezig met leren en ontwikkelen van medewerkers. Via het spelen van de Koerskaart Duurzame Inzetbaarheid lieten zij de deelnemers op een interactieve manier in gesprek komen over vraagstukken rond dit actuele en complexe thema. Het bracht bij de deelnemer nog meer bewustwording en verdieping op gang. De ervaringen, inzichten en conclusies zijn voor verdere koersbepaling meegenomen door Kopgroep ‘Duurzame Inzetbaarheid’ van het Platform.Het Platform in beeld: workshop beeldcommunicatie

Gerryt Leuverink, Niek de Bruijn en Ivo Wauben van bureau Vorm Vijf uit Den Haag namen het Platform mee in de wereld van beeldcommunicatie. Een korte lezing over de impact en het belang van sterke beeldcommunicatie was de aftrap van een middag waarin kleuren, vormen en plaatjes centraal stonden. Een trits van zeer aansprekende voorbeelden dienden ter inspiratie, opwarmer en doordenker voor de workshops. Het doel was om gevoel te krijgen bij wat nodig is voor een eigentijdse communicatie van het Platform in woord en beeld. De workshops hebben het Platform daarop uitgedaagd. De aangedragen ideeën zijn in elk geval input voor het programma van eisen voor de vernieuwing van de website. Het concept daarvan wordt opgesteld door de Kopgroep ‘Het Platform als kennisdeler, beïnvloeder, facilitator’.


 
     
     
 

Ledenoverzicht

 • Waterleidingmaatschappij Drenthe
 • Delfluent Services
 • KWR
 • Evides
 • Oasen
 • Vitens
 • Waterbedrijf Groningen
 • Het Waterlaboratorium
 • Brabant Water
 • PWN
 • Aqualab Zuid
 • Dunea
 • WLN
 
     
Inloggen
Inloggen