Boeiende discussie over Governance en Samenwerking

Geplaatst op 25-09-2014

Raad van Commissarissen en Ondernemingsraden hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het toezicht op de bedrijfsvoering.

Naam

 

Op 24 september hebben 25 Platformleden gesproken met 6 Voordrachtscommisarissen uit de sector.

De bijeenkomst vond plaats bij Oasen in Gouda, die zich ook nu weer een uitstekende gastheer toonde. 

Op basis van een presentatie van Prof. Dr. Cor van Montfort -verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)- werd er diepgaand gesproken over de ontwikkeling van de Governance in de Semi-Publieke sector.

Onder leiding van Dr. Patrick Vermeulen -senior adviseur bij het GITP- zijn er nieuwe inzichten opgeborreld die de discussie over het thema in de bedrijven weer leven in blazen.

Het tweede thema van de dag -Samenwerkingsverbanden in de sector- werd ook besproken en verkend in het licht van de risico's en uitdagingen voor het toezicht in de bedrijven.

 

Zie voor meer informatie ook:

 

 http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-Rapporten/Van_tweeluik_naar_driehoek.pdf 

 

In de bijlagen vind je de twee gebruikte presentaties. 

 

Alle FOTO's zijn te zien op de startpagina van de website onder de rubriek 'over ons' 


 
     
     
 

Ledenoverzicht

 • WML
 • Evides
 • Waterleidingmaatschappij Drenthe
 • Delfluent Services
 • Het Waterlaboratorium
 • Dunea
 • Aqualab Zuid
 • PWN
 • KWR
 • Brabant Water
 • WLN
 • Waterbedrijf Groningen
 • Oasen
 
     
Inloggen
Inloggen