Full swing verder bouwen en verbinden

Geplaatst op 06-02-2018

Succesvolle 2-daagse in Lochem

Bewegen van binnen naar buiten, de focus op de vraag ‘wat heb ik te bieden?’ en het levend houden van het platform binnen de OR’en; het zijn uitdagingen waar het platform in 2018 voor staat. Het platform is bereid deze handschoenen op te pakken. Daarbij rekening houdend met de realiteit van het balanceren tussen regulier werk en OR-werk, de beschikbare tijd en dat een nieuwe manier van samenwerken tijd vraagt. In 2018 wil het platform full swing verder met het aandacht vragen voor o.a. duurzame inzetbaarheid, arbeidsomstandigheden en arbeidsbeleving.Volop uitdagingen

Presentatie_Kelly

Het fundament staat. Er is hard gewerkt aan de thema’s: duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning, het platform als kennisdeler-facilitator-beinvloeder en vernieuwing medezeggenschap. Zo liggen eerste standpunten klaar over DI & SP. Onder aanvoering van de nieuwe portefeuillehouder Co van Dongen gaat de kopgroep daaraan de laatste hand leggen. De kopgroep Vernieuwing Medezeggenschap heeft een inspiratieverhaal opgeleverd als basis voor verdere gedachtevorming. De kopgroep die gaat over kennisdeling en faciliteren heeft de eerste versie van de nieuwe website opgeleverd waarin het op afstand samenwerken via sharepoint eenvoudig kan. Het platform heeft zodoende ook kunnen oefenen met de nieuwe projectmatige manier van werken. Na 1,5 jaar is het tijd om te peilen waar het platform staat als het gaat over de doelen, thema’s, organisatie en werkwijze. Dit als input voor het actieplan 2018. Daarin krijgen ook de uitdagingen die er liggen op het vlak van externe communicatie, de eigen bedragen en de collectieve betrokkenheid een plaats.  Verantwoordelijkheid voelen

Papier is echter geduldig. Essentieel blijft dat alle betrokken OR’en zich verantwoordelijk voelen voor het wel en wee van het platform. De website vult zich namelijk niet vanzelf en ook standpunten vallen niet uit de lucht. Daarvoor zijn de inzet, ervaringen en kwaliteiten van een ieder nodig. Alleen de leden kunnen ervoor zorgen dat het platform bubbelt en bruist én dat het levert wat het de achterban heeft beloofd. De deelnemers zijn tijdens de tweedaagse dan ook uitgedaagd om aan te geven welke ervaringen en kwaliteiten zij in de aanbieding hebben, en de voorzitters om samen met hun OR concreet te maken hoe betrokkenheid te versterken. Het platform bestaat bij de gratie van ieders bereidheid om hoe klein of groot ook, bij te dragen de kwaliteit van het fundament van de watersector: de mensen.


 
     
     
 

Ledenoverzicht

 • Delfluent Services
 • Evides
 • Aqualab Zuid
 • WLN
 • Brabant Water
 • Waterbedrijf Groningen
 • WML
 • PWN
 • Het Waterlaboratorium
 • Dunea
 • Oasen
 • Vitens
 • KWR
 
     
Inloggen
Inloggen