Archief


Toon categorie :

Agenda's 2008

Agenda's 2009

Agenda's 2010

Agenda's 2011

Agenda's 2012

OR Jaarverslagen

Nieuwsitems 2008

Nieuwsitems 2009

Nieuwsitems 2010

Nieuwsitems 2011

Nieuwsitems 2012

Landelijke Dagen 2008

Landelijke Dagen 2009

Landelijke Dagen 2010

Landelijke Dagen 2011

Landelijke Dagen 2012

(PPT-) Presentaties 2008/2009

(PPT-)Presentaties 2010/2011

Agenda's 2013

Nieuwsitems 2013

Landelijke Dagen 2013

Wachtdienst Regelingen en Documenten

Agenda's 2014

Nieuwsitems 2014

Landelijke Dagen 2014

Overige

 
     
     
 

Werkgroep start januari 2009

Geplaatst op 30-12-2008

Let op dat je de publicatie van de WWb ontvangt

In de CAO Waterbedrijven 2007-2007 hebben partijen o.a. de navolgende protocolafspraak gemaakt:

 

Door een in overleg te starten gezamenlijk onderzoek zullen partijen nagaan welke CAO-bepalingen op gespannen voet staan met de bestaande regelgeving t.a.v. leeftijds­discriminatie. Tevens zal in dit onderzoek worden nagegaan welke mogelijke oplossings­richtingen er zijn voor de aangetroffen knelpunten. Ter monitoring van de voortgang zal een klankbordgroep worden samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van beide partijen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zullen partijen met elkaar overleggen welke aanpassingen in de CAO noodzakelijk zijn. Partijen streven er naar de aanpassingen maximaal te doen aansluiten op de door hen ontwikkelde visie.

 

In opdracht van Sociale Partners heeft de AWVN vanaf de zomer 2008 het bedoelde onderzoek uitgevoerd en door middel van panelbijeenkomsten in den lande de wenselijkheid en de mogelijkheden voor aanpassingen van de bestaande regelgeving verkend. De AWVN heeft aan Sociale Partners over de uitkomsten van het onderzoek gerapporteerd. Partijen hebben vervolgens afgesproken over de uitkomsten van het onderzoek breed te communiceren en wel door middel van een publicatie die nog in 2008 via het huisadres van medewerkers wordt verspreid

Bron: Abva kabo

 

In het overleg van 3 december 2008 zijn werkgevers en bonden het eens geworden over het uitgangspunt dat het aanbeveling verdient aan de uitkomsten van het onderzoek een nadere uitwerking te geven en ten behoeve van het komende CAO-overleg de verschillende mogelijkheden nader te onderzoeken.

De werkgroep Levensfasebeleid CAO Waterbedrijven bestaat uit 2 kaderleden van de vakbeweging, de 2 landelijkbestuurders van de vakbeweging, 3 vertegenwoordigers WWb-bedrijven (Hoofden P&O) de secretaris van de WWb en 2 leden van de AWVN.

Het orplatformwater zal het verzoek doen om ook uitgenodigd te worden voor de werkgroep.

Let op:

De publicatie zoals eerder hierboven beschreven kan via het huisadres zijn verspreid maar het kan ook zijn dat de prive adressen niet bekend zijn bii het WWb secretariaat en dan is het raadzaam om de publicatie via je werkgever op te vragen.

 


 
     
     
 

Ledenoverzicht

 • Waterbedrijf Groningen
 • KWR
 • Evides
 • Vitens
 • Waterleidingmaatschappij Drenthe
 • Brabant Water
 • Aqualab Zuid
 • PWN
 • Dunea
 • Oasen
 • Delfluent Services
 • WML
 • WLN
 
     
Inloggen
Inloggen