Archief


Toon categorie :

Agenda's 2008

Agenda's 2009

Agenda's 2010

Agenda's 2011

Agenda's 2012

OR Jaarverslagen

Nieuwsitems 2008

Nieuwsitems 2009

Nieuwsitems 2010

Nieuwsitems 2011

Nieuwsitems 2012

Landelijke Dagen 2008

Landelijke Dagen 2009

Landelijke Dagen 2010

Landelijke Dagen 2011

Landelijke Dagen 2012

(PPT-) Presentaties 2008/2009

(PPT-)Presentaties 2010/2011

Agenda's 2013

Nieuwsitems 2013

Landelijke Dagen 2013

Wachtdienst Regelingen en Documenten

Agenda's 2014

Nieuwsitems 2014

Landelijke Dagen 2014

Overige

 
     
     
 

Platform or'en waterbedrijven onderneemt !

Geplaatst op 14-12-2008

Korte terugblik

Naam

Wat zijn de ontwikkelingen van het Platform or'en waterbedrijven ?


Het bestuur van het Platform or'en waterbedrijven heeft in maart 2007 een missie geformuleerd:

Participatie en betrokkenheid van de leden leidt tot grensverleggend en initiatiefrijk beleid van het Platform, waarbij ‘eenheid in verscheidenheid' de leidraad vormt.

De missie is op diverse bijeenkomsten met de leden van het Platform besproken. Een ambitieuze missie en de vraag is dan ook gerechtvaardigd: wat is daar tot op heden van terecht gekomen?

Het bestuur vergadert afwisselend bij één van de leden van het Platform of op de vaste vergaderplek bij Vitens in Utrecht. De bezoeken aan de leden van het Platform worden door beide partijen als zeer positief ervaren. Het bestuur haalt veel kennis en onderwerpen voor de themadagen op tijdens deze vergaderingen op locatie.

Het thema levensfasebewust personeelsbeleid stond bij diverse Ondernemingsraden hoog op de agenda. Over het thema levensfasebewust personeelsbeleid is door een panel van specialisten met het Platform, tijdens de themadag in mei, van gedachten gewisseld. Wat opvalt, is dat het onderwerp tot breed in de samenleving onderwerp van gesprek is. Het gaat over ouderen die langer moeten/willen blijven werken, leeftijdsdiscriminatie, jongeren die heel flexibel met hun (werk)tijd om willen kunnen gaan, etcetera. Na afloop van de dag hebben de leden veel informatie mee kunnen nemen naar hun Ondernemingsraad en bedrijf om de discussie verder te kunnen voeren.

In november 2007 stond gezondheidsmanagement, een vervolg op levensfasebewust personeelsbeleid en sourcing (het in- en uitbesteden van werk) op de agenda voor de themadagen.

Alle leden van het Platform waren zeer betrokken bij het onderwerp gezondheidsmanagement. Na een spetterende start door middel van een aikido demonstratie volgde een presentatie door José Otte. Uit de discussie bleek dat veel bedrijven actief bezig zijn met gezondheid, bewegen en voeding. Na afloop kwam het hele Platform in beweging door het oefenen van aikido.

Mevrouw Ria Doedel, directeur WML, gaat in op het vraagstuk sourcing. Zij geeft aan dat door het invoeren van marktconform belonen de noodzaak tot uitbesteden niet direct meer aanwezig is. Het is echter wel moeilijk om jong personeel binnen te krijgen om de (technische) werkzaamheden uit te kunnen voeren. Voor de discussie zijn het hoofd arbeidsverhoudingen van Unilever Nederland, de voorzitter van de COR Unilever en de voorzitter van de Ondernemingsraad van AXA uitgenodigd. Wat duidelijk blijkt is dat de problematiek over outsourcing bij een internationaal bedrijf als Unilever van een heel andere orde is dan bij de bedrijven uit de WWb sector. De markt bepaalt daar veel meer de noodzaak om heel bewust naar in- of outsourcing te kijken.

Na de interessante en boeiende discussie die in het voorjaar is gevoerd over levensfasebewust personeelsbeleid wordt het thema nu door middel van een interactief theaterspel aan de orde gesteld. Deze geheel nieuwe manier van presenteren en het zelf meespelen in het theater is zeer vernieuwend en verfrissend. Je leert zo je mede-platformleden op een heel andere manier kennen en je leert het onderwerp op een heel creatieve wijze te benaderen.

In mei 2008 heeft het Platform stil gestaan bij het thema: relatie vakbond en medezeggenschap, een lust of een last? Dit thema kwam na het laatste Cao-akkoord prominent op de agenda bij een groot aantal leden van het Platform. Bonden en werkgevers maken misschien al te eenvoudig afspraken die de medezeggenschap vervolgens moet controleren of implementeren.

Voor de inleiding waren Edith Snoey, voorzitter AbvaKabo, en Ronald de Ley, hoofd strategische beleidsontwikkeling van de AWVN, uitgenodigd. In een levendige en soms scherpe inhoudelijke discussie zijn de verschillende verantwoordelijkheden en ‘identiteiten', van zowel de Ondernemingsraden als de vakorganisaties, in de bepaling en bewaking van arbeidsvoorwaarden, naar voren gekomen. Duidelijk is dat beide organen niet een verlengstuk van elkaar zijn of dienen te zijn.

De mate waarin inhoudelijke en praktische afstemming of overleg plaats vindt tussen Ondernemingsraden en bedrijfsledengroepen, verschilt nogal per onderneming. Ook de afstemming op het niveau van het bestuur van het Platform en de landelijke bestuurders van de vakorganisaties is nog te weinig gericht op versterking van elkaars positie in de bedrijven.

Het bestuur van het Platform zal regelmatiger informatief overleg hebben met de bestuurders van de vakbeweging.

Terugkijkend op de afgelopen periode is het goed om te zien dat de leden van het Platform de themadagen als constructief en vernieuwend hebben ervaren.

 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande terugblik vragen of opmerkingen laat het ons weten via het contactfomulier.

 


 
     
     
 

Ledenoverzicht

 • Brabant Water
 • Delfluent Services
 • Dunea
 • Waterleidingmaatschappij Drenthe
 • Aqualab Zuid
 • PWN
 • WML
 • Het Waterlaboratorium
 • Vitens
 • Waterbedrijf Groningen
 • KWR
 • WLN
 • Evides
 
     
Inloggen
Inloggen