Archief


Toon categorie :

Agenda's 2008

Agenda's 2009

Agenda's 2010

Agenda's 2011

Agenda's 2012

OR Jaarverslagen

Nieuwsitems 2008

Nieuwsitems 2009

Nieuwsitems 2010

Nieuwsitems 2011

Nieuwsitems 2012

Landelijke Dagen 2008

Landelijke Dagen 2009

Landelijke Dagen 2010

Landelijke Dagen 2011

Landelijke Dagen 2012

(PPT-) Presentaties 2008/2009

(PPT-)Presentaties 2010/2011

Agenda's 2013

Nieuwsitems 2013

Landelijke Dagen 2013

Wachtdienst Regelingen en Documenten

Agenda's 2014

Nieuwsitems 2014

Landelijke Dagen 2014

Overige

 
     
     
 

Is er nog toekomst voor de RAB?

Geplaatst op 20-02-2009

Alle leden hebben gereageerd!

Alle bij het platform aangesloten bedrijven hebben de enquête over de RAB (Resultaatafhankelijk belonen) ingevuld. Welke conclusies kunnen er worden getrokken?

 

RAB motiveert niet

Slechts één bedrijf vindt RAB een goede manier om medewerkers te motiveren tot grotere prestaties.

Bij de meeste bedrijven worden de doelen in overleg met de OR vastgesteld en stemt de OR in met de afspraken.

 

Bedrijfsdoelen én afdelingsdoelen

In 2008 zijn er vooral bedrijfsdoelen afgesproken. Slechts bij een derde van de bedrijven zijn ook afdelingsdoelen afgesproken.

Voor 2009 zijn er bij de helft van de bedrijven afspraken gemaakt. De andere bedrijven zijn daar nog mee bezig. De doelen worden door een meerderheid van de bedrijven realistisch gevonden. Een kwart vindt de doelen te ambitieus.

 

Meten en weten

Bij het overgrote deel van de bedrijven worden de resultaten tussentijds gemeten, maar niet alle bedrijven zijn tevreden over het meten. Bij tweederde van de bedrijven wordt er binnen het bedrijf gecommuniceerd over de voortgang.

Bij een kwart van de bedrijven zijn de doelen over 2008 niet volledig gehaald. Bij zeven bedrijven wel. De andere weten dat nog niet.

 

En in de toekomst?

Slechts twee bedrijven zijn voor handhaving van  RAB. Geen enkel bedrijf wil dat de RAB verhoogd wordt. Tweederde van de bedrijven geeft aan de RAB te willen vervangen door een verhoging van de eindejaarsuitkering
 
     
     
 

Ledenoverzicht

 • Delfluent Services
 • WLN
 • Oasen
 • Vitens
 • Dunea
 • KWR
 • WML
 • Brabant Water
 • Aqualab Zuid
 • Het Waterlaboratorium
 • Evides
 • PWN
 • Waterleidingmaatschappij Drenthe
 
     
Inloggen
Inloggen