Archief


Toon categorie :

Agenda's 2008

Agenda's 2009

Agenda's 2010

Agenda's 2011

Agenda's 2012

OR Jaarverslagen

Nieuwsitems 2008

Nieuwsitems 2009

Nieuwsitems 2010

Nieuwsitems 2011

Nieuwsitems 2012

Landelijke Dagen 2008

Landelijke Dagen 2009

Landelijke Dagen 2010

Landelijke Dagen 2011

Landelijke Dagen 2012

(PPT-) Presentaties 2008/2009

(PPT-)Presentaties 2010/2011

Agenda's 2013

Nieuwsitems 2013

Landelijke Dagen 2013

Wachtdienst Regelingen en Documenten

Agenda's 2014

Nieuwsitems 2014

Landelijke Dagen 2014

Overige

 
     
     
 

550 miljoen euro besparen op waterketen

Geplaatst op 15-06-2010

eindrapport commissie feitenonderzoek

Bron: site van VROM. 

 

550 miljoen euro besparen op waterketen

30-03-2010

Het ministerie van VROM, de VNG, Unie van Waterschappen en Vewin willen de komende jaren 550 euro miljoen besparen. De besparingen kunnen worden gerealiseerd door het bundelen van kennis en capaciteit en het verder professionaliseren van het beheer binnen de waterketen. Dit blijkt uit een rapport over het doelmatig beheer in de waterketen dat vandaag aan minister Huizinga van VROM is aangeboden.

Minister Huizinga is tevreden met de uitkomsten van het rapport: "Dat alle partijen onderzoeken hoe zij verder willen professionaliseren en efficiënter kunnen samenwerken getuigt van visie. Dit is een belangrijke aanzet voor de discussie over de wijze waarop de verschillende taken nog beter kunnen worden ingevuld.  Daarbij moeten we niet alleen kijken naar de financiële consequenties. Belangrijker nog is dat we zorgen dat burgers altijd verzekerd zijn van schoon en gezond drinkwater".

Achtergrond

In de waterketen werken verschillende bedrijven samen om ervoor te zorgen dat er goed water uit de kraan komt en dat afval- en regenwater via de riolering gezuiverd en al in het oppervlaktewater terecht komt. De waterleidingbedrijven zorgen voor de drinkwaterproductie en distributie. Gemeenten zorgen voor inzameling en afvoer van afvalwater via de riolering en de waterschappen zorgen voor de zuivering van het afvalwater.


 
     
     
 

Ledenoverzicht

 • WLN
 • Waterleidingmaatschappij Drenthe
 • Aqualab Zuid
 • Dunea
 • PWN
 • Delfluent Services
 • Oasen
 • Vitens
 • KWR
 • Het Waterlaboratorium
 • Waterbedrijf Groningen
 • Evides
 • WML
 
     
Inloggen
Inloggen