Archief


Toon categorie :

Agenda's 2008

Agenda's 2009

Agenda's 2010

Agenda's 2011

Agenda's 2012

OR Jaarverslagen

Nieuwsitems 2008

Nieuwsitems 2009

Nieuwsitems 2010

Nieuwsitems 2011

Nieuwsitems 2012

Landelijke Dagen 2008

Landelijke Dagen 2009

Landelijke Dagen 2010

Landelijke Dagen 2011

Landelijke Dagen 2012

(PPT-) Presentaties 2008/2009

(PPT-)Presentaties 2010/2011

Agenda's 2013

Nieuwsitems 2013

Landelijke Dagen 2013

Wachtdienst Regelingen en Documenten

Agenda's 2014

Nieuwsitems 2014

Landelijke Dagen 2014

Overige

 
     
     
 
Geplaatst op 25-01-2010

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag vergadering van 7 december 2009
4. Actielijst (zie verslag van vergadering van 7 december 2009)
5. Voorbereiding Landelijke Themadag op 20 mei 2010
 verder onderzoek naar invulling van thema rondom de nieuwe CAO
 verslag van Gerry en ed over gesprek met de bonden
 verslag Fred over contact met voorzitter werkgevers
6. Financieel overzicht 2009
 afsluiting 2009
 voorbereiding en planning verrekening voor de leden
 definitieve vaststelling offerte van Jacques voor ondersteuning in 2010
7. Nieuws uit de bedrijven
8. Rondvraag en sluiting
 Aansprakelijkheidsverzekering bestuur
De volgende vergadering is op 2 maart 2010 om 10.00 uur in den Bosch bij Brabant Water


 
     
     
 

Ledenoverzicht

 • Vitens
 • Aqualab Zuid
 • PWN
 • Evides
 • KWR
 • Dunea
 • Brabant Water
 • Delfluent Services
 • Oasen
 • Waterleidingmaatschappij Drenthe
 • WML
 • Waterbedrijf Groningen
 • Het Waterlaboratorium
 
     
Inloggen
Inloggen