Archief


Toon categorie :

Agenda's 2008

Agenda's 2009

Agenda's 2010

Agenda's 2011

Agenda's 2012

OR Jaarverslagen

Nieuwsitems 2008

Nieuwsitems 2009

Nieuwsitems 2010

Nieuwsitems 2011

Nieuwsitems 2012

Landelijke Dagen 2008

Landelijke Dagen 2009

Landelijke Dagen 2010

Landelijke Dagen 2011

Landelijke Dagen 2012

(PPT-) Presentaties 2008/2009

(PPT-)Presentaties 2010/2011

Agenda's 2013

Nieuwsitems 2013

Landelijke Dagen 2013

Wachtdienst Regelingen en Documenten

Agenda's 2014

Nieuwsitems 2014

Landelijke Dagen 2014

Overige

 
     
     
 

Bestuursvergadering 118

Geplaatst op 27-08-2009

Locatie Brabant Water, Den Bosch vergaderruimte 1.24

 

1. Opening, Mededelingen en Ingekomen stukken

 

2. Verslag vergadering van 16 juli 2009

 

3. Actielijst juli 2009

 

    - Benoeming/verkiezing vice-voorzitter bestuur

    - Contacten met OR PWN en OR Waternet (Fred)

    - Rooster van aftreden Gerry en Fred medio 2010 / verkiezingen

    - Voorbereiding evaluatie platformbestuur

    - Invulling ambtelijk secretariaat 2010

 

4. Landelijke themadagen 19 en 20 november 2009

 

5. Nieuws uit de bedrijven

 

6. Financieel overzicht

 

    - Financiële situatie Platform en voorstellen voor najaar 2009

    - Voorstel uitstel AS'en dag en dag laboratoria tot 2010

    - Opstellen contouren voor begroting 2010

 

7. Rondvraag en sluiting

 

De volgende vergadering is op 5 oktober 2009 om 10.00 uur in Utrecht (COR Vitens).


 
     
     
 

Ledenoverzicht

 • Vitens
 • Waterbedrijf Groningen
 • Evides
 • Aqualab Zuid
 • Oasen
 • Waterleidingmaatschappij Drenthe
 • Het Waterlaboratorium
 • PWN
 • Brabant Water
 • WML
 • Dunea
 • Delfluent Services
 • WLN
 
     
Inloggen
Inloggen