Archief


Toon categorie :

Agenda's 2008

Agenda's 2009

Agenda's 2010

Agenda's 2011

Agenda's 2012

OR Jaarverslagen

Nieuwsitems 2008

Nieuwsitems 2009

Nieuwsitems 2010

Nieuwsitems 2011

Nieuwsitems 2012

Landelijke Dagen 2008

Landelijke Dagen 2009

Landelijke Dagen 2010

Landelijke Dagen 2011

Landelijke Dagen 2012

(PPT-) Presentaties 2008/2009

(PPT-)Presentaties 2010/2011

Agenda's 2013

Nieuwsitems 2013

Landelijke Dagen 2013

Wachtdienst Regelingen en Documenten

Agenda's 2014

Nieuwsitems 2014

Landelijke Dagen 2014

Overige

 
     
     
 

Bestuursvergadering 121

Geplaatst op 01-12-2009

Locatie Den Bosch, vergaderruimte 1.22

 

1. Opening en vaststellen agenda

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken

 

- Artikel over ‘Benchmarking in the Dutch Drinking Water Sector'

 

3. Verslag vergadering van 13november2009

 

4. Actielijst

 

- Vaststellen lijst te bezoeken OR'en in 2010

- OR'en laboratorium dag in 2010

- Waternet

- Wachtwoorden voor site

- Resultaten evaluatie bestuur vergelijken met convenant/missie

 

5. Evaluatie Landelijke themadagen 19 en 20 november 2009

 

6. Voorbereiding Landelijke Themadag op 20 mei 2010

 

7. Financieel overzicht eerste 11 maanden 2009

 

8. Nieuws uit de bedrijven

 

9. Rondvraag en sluiting

 

De volgende vergadering is op 5 januari 2010 om 10.00 uur in Den Bosch.


 
     
     
 

Ledenoverzicht

 • Vitens
 • Brabant Water
 • WLN
 • Het Waterlaboratorium
 • KWR
 • Waterleidingmaatschappij Drenthe
 • Waterbedrijf Groningen
 • Oasen
 • Aqualab Zuid
 • PWN
 • Dunea
 • WML
 • Delfluent Services
 
     
Inloggen
Inloggen