Archief


Toon categorie :

Agenda's 2008

Agenda's 2009

Agenda's 2010

Agenda's 2011

Agenda's 2012

OR Jaarverslagen

Nieuwsitems 2008

Nieuwsitems 2009

Nieuwsitems 2010

Nieuwsitems 2011

Nieuwsitems 2012

Landelijke Dagen 2008

Landelijke Dagen 2009

Landelijke Dagen 2010

Landelijke Dagen 2011

Landelijke Dagen 2012

(PPT-) Presentaties 2008/2009

(PPT-)Presentaties 2010/2011

Agenda's 2013

Nieuwsitems 2013

Landelijke Dagen 2013

Wachtdienst Regelingen en Documenten

Agenda's 2014

Nieuwsitems 2014

Landelijke Dagen 2014

Overige

 
     
     
 

Bestuursvergadering 119

Geplaatst op 28-09-2009

Locatie Vitens, Utrecht vergaderruimte 7.68

 

1. Opening, Mededelingen en Ingekomen stukken

 

2. Verslag vergadering van 7 september 2009

 

3. Actielijst september 2009

 

-   Benoeming / verkiezing vice-voorzitter bestuur

-   OR Waternet (Fred)

-   Voorbereiding evaluatie platformbestuur (notitie volgt)

-   Invulling ambtelijk secretariaat 2010

-   Wie wel, wie geen toegang tot extranet

-   Vergaderdata 2010 (zie bijlage)

-   Verkiezingscommissie' platform

 

4. Landelijke themadagen 19 en 20 november 2009 (zie actielijst)

 

5. Nieuws uit de bedrijven

 

6. Financieel overzicht

 

-   Financiële situatie Platform en voorstellen voor najaar 2009

-   Opstellen contouren voor begroting 2010

-   Financieel overzicht adviseur 2009

 

7. Rondvraag en sluiting

 

-   Nieuwe datum bestuursvergadering in november in Den Bosch

 

8. Bezoek aan Microsoft


 
     
     
 

Ledenoverzicht

 • Vitens
 • WLN
 • Aqualab Zuid
 • Dunea
 • Delfluent Services
 • Brabant Water
 • Evides
 • Waterbedrijf Groningen
 • Waterleidingmaatschappij Drenthe
 • KWR
 • WML
 • Het Waterlaboratorium
 • PWN
 
     
Inloggen
Inloggen