Archief


Toon categorie :

Agenda's 2008

Agenda's 2009

Agenda's 2010

Agenda's 2011

Agenda's 2012

OR Jaarverslagen

Nieuwsitems 2008

Nieuwsitems 2009

Nieuwsitems 2010

Nieuwsitems 2011

Nieuwsitems 2012

Landelijke Dagen 2008

Landelijke Dagen 2009

Landelijke Dagen 2010

Landelijke Dagen 2011

Landelijke Dagen 2012

(PPT-) Presentaties 2008/2009

(PPT-)Presentaties 2010/2011

Agenda's 2013

Nieuwsitems 2013

Landelijke Dagen 2013

Wachtdienst Regelingen en Documenten

Agenda's 2014

Nieuwsitems 2014

Landelijke Dagen 2014

Overige

 
     
     
 

Bestuursvergadering 122

Geplaatst op 22-12-2009

Locatie Den Bosch, vergaderruimte 1.22

 

1. Opening en vaststellen agenda

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken

 

3. Verslag vergadering van 7 december 2009

 

4. Actielijst (zie verslag van vergadering van 7 december 2009)

 

5. Voorbereiding Landelijke Themadag op 20 mei 2010

 

-  Verder onderzoek naar invulling van thema rondom de nieuwe CAO

 

6. Financieel overzicht 2009

 

-  Afsluiting 2009

-  Voorbereiding en planning verrekening voor de leden

-  Definitieve vaststelling offerte ondersteuning in 2010

 

7. Nieuws uit de bedrijven

 

8. Rondvraag en sluiting

 

-  Aansprakelijkheidsverzekering bestuur

 

 

De volgende vergadering is op 5 februari 2010 om 10.00 uur bij PWN in Velserbroek.


 
     
     
 

Ledenoverzicht

 • Waterleidingmaatschappij Drenthe
 • Oasen
 • Aqualab Zuid
 • Dunea
 • Waterbedrijf Groningen
 • WLN
 • Het Waterlaboratorium
 • Evides
 • KWR
 • Brabant Water
 • PWN
 • WML
 • Vitens
 
     
Inloggen
Inloggen