Archief


Toon categorie :

Agenda's 2008

Agenda's 2009

Agenda's 2010

Agenda's 2011

Agenda's 2012

OR Jaarverslagen

Nieuwsitems 2008

Nieuwsitems 2009

Nieuwsitems 2010

Nieuwsitems 2011

Nieuwsitems 2012

Landelijke Dagen 2008

Landelijke Dagen 2009

Landelijke Dagen 2010

Landelijke Dagen 2011

Landelijke Dagen 2012

(PPT-) Presentaties 2008/2009

(PPT-)Presentaties 2010/2011

Agenda's 2013

Nieuwsitems 2013

Landelijke Dagen 2013

Wachtdienst Regelingen en Documenten

Agenda's 2014

Nieuwsitems 2014

Landelijke Dagen 2014

Overige

 
     
     
 

Bestuursvergadering 120

Geplaatst op 03-11-2009

Locatie Den Bosch, vergaderruimte 1.24

 

1. Opening Mededelingen en ingekomen stukken

 

2. Verslag vergadering van 5 oktober2009

 

3. Actielijst 5 oktober 200

 

- OR Waternet

- Optie Antropia in Zeist voor landelijke themadag op 20 mei 2010

- Wachtwoorden voor website

- Bericht op site over evaluatie bestuur

- Verkiezingscommissie

 

4. Landelijke themadagen 19 en 20 november 2009

 

- Definitieve programma

- Definitieve uitnodiging voor commissarissen (brief?)

- A-viertje over governance

- Reservering Hampshire (aantal deelnemers, aantal overnachtingen etc.)

- Overzicht per bedrijf van de te verwachten kosten voor het platform over 2010

 

5. Evaluatie bestuur (van 13.00 tot 14.00 uur)

 

6. Nieuws uit de bedrijven

 

7. Rondvraag en sluiting

 

De volgende vergadering is op 7 december 2009 om 10.00 uur in Den Bosch.


 
     
     
 

Ledenoverzicht

 • WLN
 • Vitens
 • Aqualab Zuid
 • Brabant Water
 • Oasen
 • Dunea
 • PWN
 • WML
 • Evides
 • Waterbedrijf Groningen
 • Delfluent Services
 • KWR
 • Waterleidingmaatschappij Drenthe
 
     
Inloggen
Inloggen