Archief


Toon categorie :

Agenda's 2008

Agenda's 2009

Agenda's 2010

Agenda's 2011

Agenda's 2012

OR Jaarverslagen

Nieuwsitems 2008

Nieuwsitems 2009

Nieuwsitems 2010

Nieuwsitems 2011

Nieuwsitems 2012

Landelijke Dagen 2008

Landelijke Dagen 2009

Landelijke Dagen 2010

Landelijke Dagen 2011

Landelijke Dagen 2012

(PPT-) Presentaties 2008/2009

(PPT-)Presentaties 2010/2011

Agenda's 2013

Nieuwsitems 2013

Landelijke Dagen 2013

Wachtdienst Regelingen en Documenten

Agenda's 2014

Nieuwsitems 2014

Landelijke Dagen 2014

Overige

 
     
     
 

Agenda van 11 mei 2009

Geplaatst op 29-04-2009

Bestuursvergadering 115

                  

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Verslag vergadering van 6 april 2009 en voortgang actielijst

4. Concept convenant. Bespreking reacties en vaststelling verdere behandeling op 28 mei 2009

5. Voortgang organisatie themadag 28 mei 2009

-   Aantal deelnemers (inclusief inleiders en vakbondsmensen) (Karine)

-   Uitnodiging nieuwe leden en OR PWN

-   Dagprogramma via het GITP (Jacques)

-   Vaststelling definitief programma

-   Verslaglegging themadag (door afwezigheid Karine)

-   Onderwerpen voor gesprek met inleiders (om 13.30 uur in Den Bosch)

-   Presentje voor inleiders en het theaterbureau?

6. Hoe om te gaan met de nieuwe leden van het Platform? Lidmaatschap voor 2009 of gedeelte daarvan? Effecten van toetreding op begroting en financiële ruimte voor 2009.

7. Financieel overzicht eerste kwartaal 2009  (Fred en Karine)

8. Voortgang en/of planning gesprek platformbestuur met vakorganisaties (Gerry en Ed), inhoudelijke voorbereiding

9. Bespreking onderhoud en ontwikkeling website (mede naar aanleiding van AS'en-dag)

10. Planning en uitnodiging aparte dag met de kleine ondernemingsraden (laboratoria, Delfluent en KWR)

11. Planning volgende vergadering (8 juni 2009) met OR Groningen, OR Drenthe en OR WLN

12. Nieuws uit de bedrijven


Vanaf 13.30 uur praten Lix, Fred en Jacques met Bureau Tasper, OR Ziggo en Bureau Berkhout.

 

De volgende vergadering is op 8 juni om 10.00 uur.


 
     
     
 

Ledenoverzicht

 • Waterbedrijf Groningen
 • Dunea
 • WML
 • Vitens
 • KWR
 • Aqualab Zuid
 • PWN
 • Het Waterlaboratorium
 • WLN
 • Oasen
 • Brabant Water
 • Evides
 • Waterleidingmaatschappij Drenthe
 
     
Inloggen
Inloggen