Waterbedrijf Groningen

Maatschappelijke onderneming

Naam
Naam

 

Ondernemingsraad

 

 Waterbedrijf Groningen

 

 

Waterbedrijf Groningen levert drinkwater in de provincie Groningen. Daarnaast levert het bedrijf industriewater via North Water (samen met Evides) en watertechnologie via WLN (samen met WMD). Daarnaast is Waterbedrijf Groningen bezig met het vinden van oplossingen voor energievraagstukken waarin water een rol speelt. Denk daarbij aan aardwarmte, restwarmte en warmte- en/of koudeopslag (WKO).

 

Waterbedrijf Groningen heeft al jaren een vrij stabiele afzet en dito omzet. Als één van de kleinere waterbedrijven van Nederland hanteert het bedrijf al sinds jaar en dag het laagste drinkwatertarief van Nederland. Daarnaast scoort Waterbedrijf Groningen in de landelijke benchmark van VEWIN hoog op klanttevredenheid. Meer weten over Waterbedrijf Groningen?

Lees meer op: https://waterbedrijfgroningen.nl/

 

 

 Naam

 

 v.l.n.r.: Ben van der Lei, Wendy Oosterhof, Tsjerk Douma, Theo Vlaar, Michaël Masseling, Hindrik Meijer, Wout Kompagnie, Janet van Wieren, Eddy Scholtens en Klaas Elzes 

 

Uitgangspunten ondernemingsraad Waterbedrijf Groningen

 

De ondernemingsraad handelt vanuit een pro-actieve en positief kritische houding;

 

De ondernemingsraad geeft inhoud aan medezeggenschap door naast zijn controlerende taken en signaalfunctie mee te denken over het bedrijfsbeleid;

 

De ondernemingsraad voelt zich verantwoordelijk de belangen van de medewerkers zorgvuldig af te wegen in relatie tot het bedrijfsbeleid;

 

VGM-werkgroep

Dit is een werkgroep van de ondernemingsraad die gericht is op het terrein van arbeidsomstandigheden en milieu (veiligheid, gezondheid en milieu). De VGM-werkgroep bij Waterbedrijf Groningen bestaat alleen uit leden van de ondernemingsraad, zo nodig op verzoek aangevuld door experts op het gebied van VGM. Op grond van de Arbowet heeft de OR het recht en de plicht om samen te werken met de werkgever in het voeren van het Arbo- en milieubeleid.

 

Werkgroep Communicatie

Deze OR-werkgroep, waar ook enkele niet-OR-leden deel van uitmaken, doet voorstellen om de communicatie van de diverse OR-activiteiten te verbeteren. Doel is een ondernemingsraad die bij alle medewerkers bekend is, die laagdrempelig is en waarvan iedereen weet waar ze mee bezig zijn. Het actief betrekken van medewerkers bij de medezeggenschap is ook een belangrijke doelstelling.

 

Wie zitten in de Ondernemingsraad

De ondernemingsraad van Waterbedrijf Groningen bestaat per 30 april 2014 uit de volgende negen medewerkers:

Wout Kompagnie       Voorzitter

Theo Vlaar                Vice-voorzitter         

Eddy Scholtens          Secretaris

Klaas Elzes            

Tsjerk Douma

Ben van der Lei

Michaël Masseling

Hindrik Meijer

Wendy Oosterhof

 

De ondernemingsraad krijgt ondersteuning en advies van Janet van Wieren (secretaris medezeggenschap), die ook de medezeggenschapstrajecten van de directie ondersteunt en van advies voorziet.

 

OR-secretariaat Waterbedrijf Groningen

Bezoekadres: Griffeweg 99, Groningen

Telefoon: (050) 368 86 03

Mobiel: (06) 295 643 08

E-mail: or@waterbedrijfgroningen.nl

Postbus 24

9700 AA Groningen

 

 or-jaarverslag-2011.pdf

 or-jaarverslag-2012.pdf

 or-jaarverslag-2013.pdf


 
 
     
     
 

Ledenoverzicht

 • Waterleidingmaatschappij Drenthe
 • Het Waterlaboratorium
 • Vitens
 • WML
 • Brabant Water
 • Dunea
 • WLN
 • Evides
 • Aqualab Zuid
 • Delfluent Services
 • Waterbedrijf Groningen
 • Oasen
 • PWN
 
     
Inloggen
Inloggen