Oasen

Naam
Naam

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad is een medezeggenschapsorgaan. Dat betekent dat wij inspraak hebben in belangrijke ontwikkelingen in de organisatie. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om veranderingen in de structuur van de organisatie of grote investeringen.

Rechten ondernemingsraad
In de Wet op de Ondernemingsraden is beschreven welke rechten een ondernemingsraad heeft. Afhankelijk van het onderwerp moet de directie advies of instemming vragen aan ons als hij van plan is over dat onderwerp een besluit te nemen. Daarnaast hebben we de taak om te bewaken dat afspraken over arbeidsvoorwaarden met medewerkers nagekomen worden. Deze afspraken zijn collectief vastgelegd in de cao (collectieve arbeidsovereenkomst). Nadat de cao is afgesproken met de vakbonden, voert de ondernemingsraad onderhandelingen met de directie over de bedrijfsregelingen. Verder heeft de ondernemingsraad het recht om een commissaris voor te dragen voor de Raad van Commissarissen. Op voordracht van de ondernemingsraad van Oasen zit Yvonne Baune in de RvC. 

Bekijk het reglement van de ondernemingsraad van Oasen.

Projectgroep
Sinds 2012 werkt de ondernemingsraad met projectteams bestaande uit medewerkers die meedenken met de OR over adviezen en instemmingen. Voor deze poule hebben zich 16 enthousiaste medewerkers gemeld, vandaar dat we het de  ‘Raad van 16’ hebben genoemd. Deze raad adviseert de ondernemingsraad, en de OR neemt dan een besluit. 

Oasen ondernemingsraad
De ondernemingsraad bestaat per mei 2016 uit de volgende acht medewerkers:

Rob Kikkert 
Menno van Leenen 
Alex van den Berg

Arjen Roelandse

Keetie Vermulm
Theo den Otter 
Ger Ros 

Pieter Cusell
(vacature)
Nancy van de Pavoordt

​​Voorzitter 

Vicevoorzitter

Lid
Lid
Lid
Lid

Lid

 

 

Ambtelijk secretaris


 
 

Digitaal jaarverslag
In februari presenteert de ondernemingsraad zijn jaarverslag. Hierin staat wat we het afgelopen jaar hebben gedaan.
- Lees het jaarverslag 2014 van de ondernemingsraad van Oasen
- Lees het jaarverslag 2013 van de ondernemingsraad van Oasen
- Lees het jaarverslag 2012 van de ondernemingsraad van Oasen

Contact 
De ondernemingsraad wil jou graag informeren en is benieuwd naar jouw mening. Hiervoor gebruiken we ons emailadres is ondernemingsraad@oasen.nl of het twitteraccount @OROasen. Uiteraard zijn de leden ook altijd individueel te benaderen. Ook interessant: www.orplatformwater.nl.

Nieuwsarchief OR! Uitgelicht
OR! Uitgelicht november 2014 
OR! Uitgelicht september 2014 
OR! Uitgelicht augustus 2014
OR! Uitgelicht juni 2014
OR! Uitgelicht maart 2014


 
 
     
     
 

Ledenoverzicht

 • Het Waterlaboratorium
 • Oasen
 • Vitens
 • Evides
 • WML
 • KWR
 • Waterbedrijf Groningen
 • Brabant Water
 • Waterleidingmaatschappij Drenthe
 • WLN
 • PWN
 • Delfluent Services
 • Aqualab Zuid
 
     
Inloggen
Inloggen