KWR

Van een stevige basis in drinkwater...

KWR helpt de watersector uitdagingen met krachtige middelen aan te gaan. Voor alle partners in de watergebruikscyclus ontwikkelen en ontsluiten wij relevante kennis over de watercyclus: van watersystemen tot watertechnologie en (gezonde) waterkwaliteit. Begonnen als afdeling van KIWA NV - Kiwa Water Research - staat KWR sinds 2007 op eigen benen.

 

Als kennisinstituut heeft KWR een stevig fundament behouden in ruim zestig jaar speur- en ontwikkelingswerk voor de drinkwatersector: van, voor en met de Nederlandse drinkwaterbedrijven, onze huidige aandeelhouders. De wereldwijd unieke samenwerking van de Nederlandse waterbedrijven heeft geleid tot een krachtige kennisbasis en een omvangrijk collectief geheugen voor de drinkwatersector.

 

 ... tot kennisinstituut voor de hele watercyclus

Deze kennisbasis en zijn onderzoekscapaciteiten zet KWR nu uitdrukkelijk breder in, ten dienste van alle partners in de watercyclus. Waterbedrijven, waterschappen, industriële water(technologie)gebruikers, recreanten en waterbeheerders delen allen dezelfde bronnen - en veel vergelijkbare technologieën. Deze partners in de watersector worden steeds explicieter geconfronteerd met de maatschappelijke opdracht het gebruik van water in onderlinge samenhang vorm te geven. Drinkwater produceren en distribueren en gebruikt water inzamelen en zuiveren kunnen niet los van elkaar worden gezien. Daarvoor zijn de hulpbronnen - van oppervlaktewateren tot ruimte - in onze dichtbevolkte delta te intensief in gebruik. Alle partijen in de watersector moeten zich steeds sterker richten op duurzaam hergebruik van grondstoffen en meervoudig gebruik van de schaarse beschikbare ruimte boven en onder de grond. Efficiëntie is voor hen een sleutelbegrip, innovatieve technologie een belangrijke oplossingsrichting en samenhang en bestuurlijke samenwerking zijn essentieel. Alleen als aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, zal het lukken gezamenlijk en duurzaam de waterketen in te richten en zo de watercyclus en onze natuur en ons milieu verantwoord te benutten.

 

Missie

KWR wil zijn partners in de watercyclus de middelen aanreiken waarmee zij deze doelen duurzaam kunnen realiseren, van efficiënte én duurzame bedrijfsvoering tot de Millennium Development Goals. KWR helpt de watersector uitdagingen te signaleren en reikt middelen en innovatieve strategieën aan om die uitdagingen met succes op te pakken.

 

Meer informatie over KWR


 
 
     
     
 

Ledenoverzicht

 • WLN
 • KWR
 • Het Waterlaboratorium
 • PWN
 • Dunea
 • Vitens
 • Waterleidingmaatschappij Drenthe
 • Evides
 • WML
 • Brabant Water
 • Oasen
 • Waterbedrijf Groningen
 • Aqualab Zuid
 
     
Inloggen
Inloggen