Naam

 

 

Even voorstellen, de ondernemingsraad van Evides N.V.

De OR van Evides bestaat uit elf leden en is gekozen voor de periode oktober 2013 - oktober 2016.

De OR-leden hebben zitting in een van vier vaste commissies:

Dagelijks Bestuur, Personeel, Bedrijf en VGWM.

Leden van het Dagelijks bestuur zijn Ron Biemans voorzitter, Piet de Pagter vicevoorzitter en Frank Leenhoven secretaris.

Een van de leden van het DB is verantwoordelijk voor de communicatie.

Leden van de commissie Personeel zijn Daan Korbee (trekker), Tom Berendes en Henk Hartogsveld.

In de commissie Bedrijf hebben zitting René van Beek (trekker), Dirk de Ruyter en Anne Reitsma.

Leden van de VGWM-commissie zijn Gerrit Opperman en Marco de Ligt. 

 

Onze speerpunten:

Een betrouwbare basis

Levensfasebewust personeelsbeleid

Voor vragen aan de OR: mail naar secretariaator@evides.nl

Zie voor meer informatie over ons bedrijf http://www.evides.nl/


 
 
     
     
 

Ledenoverzicht

 • PWN
 • Aqualab Zuid
 • Oasen
 • Het Waterlaboratorium
 • Dunea
 • WML
 • KWR
 • Brabant Water
 • Waterleidingmaatschappij Drenthe
 • Evides
 • WLN
 • Waterbedrijf Groningen
 • Vitens
 
     
Inloggen
Inloggen