Aqualab Zuid

Naam

Vanaf 1 juli 2009 zijn Stichting Waterlaboratorium Zuid (WLZ) uit Breda en Aqualab BV uit Werkendam gefuseerd tot Aqualab Zuid BV. De grootste opdrachtgevers en tevens de eigenaren van het laboratorium zijn de drie zuidelijke drinkwaterbedrijven in Nederland - Brabant Water, Evides en Waterleiding Maatschappij Limburg. Naast onderzoek voor de waterleidingbedrijven wordt ook (drink)wateronderzoek uitgevoerd voor overige opdrachtgevers.

 

In Werkendam zijn de verbouwingen momenteel in volle gang, om in april 2010 de twee laboratoria fysiek te laten samensmelten.

 

Aqualab Zuid is met betrekking tot de kwaliteitsborging voor de monsterneming en het onderzoek volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd. (bron: http://www.aqualabzuid.nl/).

 

De Ondernemingsraad

De ca. 90 medewerkers van Aqualab Zuid worden vertegenwoordigd door een OR van zes leden (voormalige OR'en WLZ en Aqualab). Eind 2010 vinden verkiezingen plaats, waarna de OR - afhankelijk van het aantal medewerkers -  uit 5 of 7 leden zal bestaan. Het belangrijkste speerpunt van de OR tot aan de verkiezingen is het nauwlettend monitoren van de vele processen die met de fusie te maken hebben.


 
 
     
     
 

Ledenoverzicht

 • Aqualab Zuid
 • PWN
 • KWR
 • Dunea
 • Vitens
 • Waterbedrijf Groningen
 • Evides
 • WML
 • WLN
 • Brabant Water
 • Oasen
 • Waterleidingmaatschappij Drenthe
 • Delfluent Services
 
     
Inloggen
Inloggen